Till innehåll på sidan

Bakgrundstabeller 2000

Bakgrundstabellerna är gjorda i Excel. Tidsuppgifterna redovisas i timmar och minuter. Excel tolkar emellertid detta som timmar decimalt, vilket är fel. Är tidsuppgiften t.ex. 3 timmar och 45 minuter, uttrycks detta som 3,45 i tabellen. Som timmar decimalt motsvarar detta 3,75 timmar. Detta medför att summeringar och andra beräkningar inte kan ske i Excel-tabellerna om inte talen först räknas om till timmar decimalt (eller minuter). I Excel-tabellen nedan "Formel för omräkning" finns en modell för hur sådan omräkning kan ske.

Följande tabeller finns i rapporten "Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01".

Tabell B:1 Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:2 Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:3 Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:4 Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:5 Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:6 Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:7 Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:8 Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. Procent. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:9 Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:10 Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:11 Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:12 Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:13 Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:14 Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. Procent. Befolkningen 20–64 år (xls)

Tabell B:15 Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–64 år

Tabell B:16 Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön. Befolkningen 20–64 år Alla dagar, september-maj (xls)

Tabell B:17 Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september-maj (xls)

Tabell B:18 Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter. Befolkningen 20–84 år. Aktivitetsindelning nivå 3 (xls)

Tabell B:19 Andel utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Procent. Befolkningen 20–84 år. Aktivitetsindelning nivå 3 (xls)

Tabell B:20a Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:20b Genomsnittlig tid för samvaro i samband med måltider år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:20c Genomsnittlig tid för samvaro i samband med fri tid år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:21a Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn resp. förändring i minuter sedan år 1990/91. Befolkningen 20–64 år Alla dagar september–maj (xls)

Tabell B:21b Genomsnittlig tid för samvaro i samband med måltider år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn resp. förändring i minuter sedan år 1990/91. Befolkningen 20–64 år Alla dagar september–maj (xls)

Tabell B:21c Genomsnittlig tid för samvaro i samband med fri tid år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn resp. förändring i minuter sedan år 1990/91. Befolkningen 20–64 år Alla dagar september–maj (xls)

Tabell B:21d Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete, måltider och fri tid år 2000/01 efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn resp. förändring i minuter sedan år 1990/91. Befolkningen 20–64 år Alla dagar september–maj (xls)

Tabell B:22 Genomsnittlig tid för biaktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Befolkningen 20–84 år (xls)

Tabell B:23 Genomsnittlig tid för resor av olika slag med uppdelning på färdmedel år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn. Alla dagar. Befolkningen 20–84 år (xls)

Nedanstående tabeller avser endast befolkningen i åldern 65–84 år. De finns inte i rapporten "Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01".

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön, timmar och minuter per dygn. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag efter kön, procent. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön, timmar och minuter per dygn för utövare av aktiviteterna. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön och ensamstående/sammanboende, timmar och minuter per dygn. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag efter kön och ensamstående/samman-boende, procent. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön och ensamstående/sammanboende, timmar och minuter per dygn för utövare av aktiviteterna. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön och ålder, timmar och minuter per dygn. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag efter kön och ålder, procent. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)

Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön och ålder, timmar och minuter per dygn för utövare av aktiviteterna. Befolkningen 65–84 år, 2000/01 (xls)