Till innehåll på sidan

Bakgrundstabeller 2010

Tabell B:1a_e: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:2a_e: Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:3a_e: Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:7a_b: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:8a_b: Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:9a_b: Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:10: Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:11: Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:12: Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. Korrigerad 2011-10-19. (xls)

Tabell B:13: Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön och familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:14: Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå nivå 2–3. (xls)

Tabell B:15: Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:16a_b: Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, efter kön. Befolkningen, olika åldersgrupper. Alla dagar. Aktivitetsindelning nivå 2–3. Korrigerad 2012-05-23 (xls)

Tabell B:17a_b: Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, efter kön och familjecykel. Befolkningen, olika åldersgrupper. Alla dagar. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:18a_e: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 3. (xls)

Tabell B:19a_e: Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 3. (xls)

Tabell B:20a_e: Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen, olika åldersgrupper. Aktivitetsindelning nivå 3. (xls)

Tabell B:46: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön och sammanboende/ensamstående. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:47: Andel utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och ensamstående/sammanboende. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:48: Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och sammanboende/ensamstående. Timmar och minuter. 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:49: Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön och ålder. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:50: Andel utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och ålder. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)

Tabell B:51: Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och ålder. Timmar och minuter. 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 65–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3. (xls)