Till innehåll på sidan

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Nästa publicering: 2019-05-24

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10-18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistiknyheter

Barns levnadsförhållanden 2016–2017

2018-05-29

Det är fler pojkar än flickor som känner sig trygga på kvällen i området där de bor. Sex av tio pojkar jämfört med fyra av tio flickor i åldern 12–18 år har svarat att de känner sig mycket trygga.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2010-2017 Rapport 2019-04-12
Barns upplevelser av skolan Rapport 2012-12-07
Barns sociala relationer Rapport 2011-01-13
Barns fritid Rapport 2009-01-29
Barns hälsa Rapport 2007-12-12
Barns villkor Rapport 2005-10-19

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0106