Till innehåll på sidan

Barns fritid

Omslag

Denna rapport ger en översikt över barns fritid och tar upp olika aspekter på fritiden såsom idrott och föreningsliv, kultur, information och medier samt umgänge med vänner. Av resultaten framgår vilka fritidsaktiviteter som är populära bland barn och vilka skillnader i fritidsaktiviteter som finns mellan barn med olika levnadsförhållanden.

Rapporten bygger på uppgifter som lämnats av barn mellan 10 och 18 år, samt intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 7 till 15 år. Uppgifterna har samlats in genom Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) och det tillägg till denna som går under namnet Barn-ULF.
PDF:
Hela publikationen (1698kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-le116br0901_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-01-29
Förfrågningar:

Ola Höckert

010-479 44 58

ola.hockert@scb.se

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se