Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Nästa publicering: 2022-04-21

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Nyckeltal för Sverige

Arbetsmiljö - Andel som är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete

89 %

Förvärvsarbetande 16-74 år

Referenstid: 2020

Boende - Andel som är trångbodda enligt norm 3

18 %

16+ år

Referenstid: 2020

Ekonomi - Andel som saknar kontantmarginal på 12 000 kr för oförutsedda utgifter

19 %

16+ år

Referenstid: 2020

Fritid - Andel som läser böcker på fritiden varje vecka

34 %

16+ år

Referenstid: 2018

Hälsa - Andel som har bra självskattad hälsa

76 %

16+ år

Referenstid: 2020

Medborgerliga aktiviteter - Andel som är medlem i facklig organisation

68 %

Anställda 16-74 år

Referenstid: 2020

Sociala relationer - Andel som inte har någon nära vän

14 %

16+ år

Referenstid: 2020

Sysselsättning - Andel av anställda som har en tidsbegränsad anställning

13 %

Anställda 16-74 år

Referenstid: 2020

Trygghet - Andel som varit utsatta för hot eller våld under det senaste året

7 %

16+ år

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Undersökningarna av levnadsförhållanden

2021-10-14

I Sverige har 5 procent av befolkningen kommit efter med betalningar på grund av ekonomiska svårigheter under det senaste året. En högre andel av ensamboende män har kommit efter med betalningar jämfört med ensamboende kvinnor, 8 procent jämfört med 5 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Revision of the cross-sectional and longitudinal auxiliary vectors in the Swedish SILC Rapport 2021-12-13
Arbetsmiljö 1980–2020 Rapport 2021-09-13
Otrygghet 1980-2020 Rapport 2021-05-19
Vistelser i skog och mark 2018–2019. I tätort och landsbygd och ur ett ekonomiskt perspektiv Rapport 2021-03-23
Att mäta funktionsnedsättning. En jämförelse av olika statistikkällor Rapport 2020-11-25
Arbetsmiljö 1980–2017 Rapport 2018-12-17
Hot, våld och oro 1980–2017 Rapport 2018-05-31
Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer Rapport 2018-03-02
Fritid 2014–2015 Rapport 2017-01-25
Hälsa 2012–2013 Rapport 2015-05-22
Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna Rapport 2010-10-01
Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder Rapport 2010-01-18

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0101