Till innehåll på sidan

Fritid 2014–2015

Omslag

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Sveriges riksdag från och med 1975 årligen undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden (ULF/SILC). Uppgifterna samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges vuxna befolkning, 16 år och äldre.
I denna rapport redovisas i vilken omfattning olika grupper i befolkningen ägnar sin fritid åt ett urval av aktiviteter inom friluftsliv, motion och idrott, kultur och internetanvändning samt i vilken utsträckning olika grupper haft tillgång till fritidsboende samt gjort någon semesterresa under de senaste 12 månaderna. Rapporten bygger på uppgifter insamlade under åren 2014 och 2015. För vissa indikatorer visas även utvecklingen 2008–2015.

Exceltabeller är korrigerade 2017-03-03

PDF:
Hela publikationen (2246kb)
Excel:
Hela publikationen (477kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-lebr1701_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-01-25
Förfrågningar:

Göran Nordström

010-479 50 15

goran.nordstrom@scb.se