Till innehåll på sidan

Hot, våld och oro 1980–2017

I denna rapport redovisas resultat från de frågor om utsatthet för hot och våld samt frågor om oro som ställdes i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) under åren 2016–17. I rapporten beskrivs även utvecklingen sedan början av 1980-talet. Till rapporten hör också en tabellbilaga.

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-lebr1802_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-31
Förfrågningar:

Anne Danielsen Rackner

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se