Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Nära tre av tio barn bor växelvis

Statistiknyhet från SCB 2018-11-07 9.30

Bland barn som inte bor med båda sina föräldrar bor nära tre av tio växelvis. Det vill säga lika mycket hos vardera förälder. Växelvis boende är vanligast i åldern 6—12 år.

De flesta barn bor tillsammans med båda sina biologiska föräldrar, men inte alla. Ny statistik från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) visar att bland de barn som inte bor tillsammans med båda sina biologiska föräldrar i samma hushåll, är det vanligast att bo hos sin mamma hela tiden. Detta gör nära hälften, 47 procent, av barnen. Det finns även barn som istället bor växelvis, alltså lika mycket hos sina båda föräldrar. Detta gör nära tre av tio barn (28 procent). Övriga barn bor mest hos sin mamma, mest hos sin pappa eller hela tiden hos sin pappa.

En jämförelse av barn i olika åldrar visar att växelvis boende är vanligast i åldern 6—12 år. I den gruppen bor 34 procent av barnen växelvis lika mycket hos båda sina föräldrar.

Boende för barn 0—18 år som inte bor med båda sina biologiska föräldrar, 2016–2017. Procent

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

Den nya statistiken om barns boende finns nu tillgänglig i tabeller på SCB:s webbplats, se www.scb.se/ulf under rubriken Tabeller och diagram/Boende.

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Statistiken gäller för barn är 0—18 år, som bor helt eller mestadels med en av sina biologiska föräldrar alternativt bor växelvis lika mycket hos respektive av dem.

Mer information om jämförelser av denna statistik och motsvarande från andra källor finns i dokumentet Statistik gällande barns familjetyp och växelvis boende (pdf) 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se