Till innehåll på sidan

Semesterresandet 2008–2015:

Semesterresa vanligast bland unga kvinnor

Statistiknyhet från SCB 2016-06-23 9.30

Ålder har stor betydelse för hur vanligt det är att åka på semester. Unga kvinnor reser mest, medan det är ovanligt med semesterresor bland dem över 84 år.

Andelen som gjort en semesterresa på minst en vecka under en föregående 12-månadersperiod var 61 procent av befolkningen 16 år och äldre 2015. Det är endast en mindre uppgång från 58 procent år 2008 enligt SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Unga kvinnor reser mest. 75 procent av kvinnorna i åldrarna 16–24 år reste på semester förra året. Semesterresandet avtar i åldrarna över 74 år. I åldersgruppen 75–84 år är andelen semesterresande alltjämt 30 procent bland kvinnorna, men bland männen är nu motsvarande siffra 40 procent. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, reste bara 8 procent på semester. Det är en successiv nedgång från 15 procent 2012.

Semesterresa minst en vecka 2015. Män och kvinnor i olika åldersgrupper. Andelar i procent

24 procent av alla kvinnor och män, 16 år och äldre, hade varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus under en föregående 12-månadersperiod. Bland ensamstående kvinnor med barn var denna andel 26 procent medan motsvarande andel bland sammanboende kvinnor med barn var nära hälften så hög: 15 procent.

Mer uppgifter om semesterresandet 2008–2015 (xlsx)

Mer om levnadsförhållandena

Nu finns resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014–2015 tillgängliga på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen. Utöver uppgifter om semesterresande, tillgång till fritidshus och fritidsaktiviteter finns även statistik om boende, ekonomi, hälsa, materiella tillgångar, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning, arbetsmiljö och trygghet.

Definitioner och förklaringar

Semesterresa: personer som svarat JA på någon av följande två intervjufrågor:

”Har du under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i Sverige eller utomlands under minst en veckas tid?".

Om Ja-svar på en föregående fråga om vistelse i fritidshus:

”Har du förutom att vara i fritidsboendet under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i Sverige eller utomlands under minst en veckas tid?”.

Tillgång till fritidshus: personer som svarat JA på frågan:

"Äger du något fritidshus, husvagn eller annat fritidsboende där du kan vara i minst en vecka per år om du vill?"

eller svarat JA på följdfrågan:

"Har du på annat sätt tillgång till något sådant fritidsboende (där du kan vara i minst en vecka per år om du vill)?

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se