Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Högre andel äldre med låg inkomst i Sverige jämfört med Norden

Statistiknyhet från SCB 2017-10-25 9.30

Var sjätte person i Sverige, som är 65 år eller äldre, har en inkomst som innebär risk för fattigdom. Det är en något högre andel än bland äldre i andra nordiska länder.

Sverige har den högsta andelen äldre med en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen bland de nordiska länderna. Ungefär 17 procent av de som är 65 år eller äldre har låg disponibel inkomst jämfört med mellan 9 och 12 procent i övriga Norden.

Enligt EU:s definition befinner sig en person i risk för fattigdom om man lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten (inklusive sociala transfereringar) per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen.

I genomsnitt befinner sig 14 procent av befolkningen inom EU under inkomstgränsen som kan innebära risk för fattigdom.

Andel av de som är 65 år och äldre med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Norden, år 2016

Diagram

Källa: Eurostat, EU-SILC

* Uppgifter för Island avser 2015 då data avseende 2016 inte fanns tillgängliga vid publiceringstillfället.

Det är vanligare att de allra äldsta har en disponibel inkomst som kan medföra risk för fattigdom. Var fjärde person, 75 år och äldre, har en låg disponibel inkomst jämfört med var nionde person i åldersgruppen 65–74 år. Äldre kvinnor har i högre utsträckning än äldre män en låg disponibel inkomst, närmare var tredje kvinna i åldersgruppen 75 år eller äldre jämfört med var sjunde man i samma åldersgrupp. Faktorer som bidrar är bland annat att nästan varannan kvinna i åldern 65 år och äldre lever ensam jämfört med drygt var fjärde man i samma åldersgrupp samt att kvinnors pensioner generellt är lägre än mäns.

Andel av äldre i Sverige med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter åldersgrupp och kön, år 2016

Diagram

Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Andra resultat från EU-SILC

  • Ungefär 3 procent av befolkningen i Sverige har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Andelen är högre i de flesta övriga europeiska länder utom i Danmark, Finland och Norge, där andelen ungefär lika låg som i Sverige.
  • 22 procent av den disponibla inkomsten används till att betala för boendekostnaderna i Sverige. Det motsvarar ungefär genomsnittet inom EU.
  • I Sverige är materiell fattigdom mer än fyra gånger vanligare bland utrikes födda jämfört med inrikes födda med båda föräldrarna födda i Sverige. Över 9 procent av de som är födda i ett annat land än Sverige lever i materiell fattigdom medan knappt 2 procent av svenskfödda med två inrikes föräldrar har en levnadsstandard som innebär materiell fattigdom.

Definitioner och förklaringar

Enligt EU:s definition befinner sig en person som lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet efter skatt är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen i respektive land, i risk för fattigdom. För ensamstående var gränsen för risk för fattigdom 141 224 kr och för samboende med två barn motsvarade gränsbeloppet 211 836 kr i Sverige 2016.

Måttet svårt att få ekonomin att gå ihop är en av de indikatorer som används för att följa upp hur hushållen klarar av ekonomiska påfrestningar. Andelen beräknas på de som svarat ”mycket svårt” på frågan "Om du tänker på hushållets ekonomi överlag, tycker du det är lätt eller svårt (för er) att få ekonomin att gå ihop?".

Materiell fattigdom definieras som att man inte har råd med tre av följande nio poster: kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg -TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån).

Mer om statistiken

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) och möjliggör internationella jämförelser. Fler resultat finns redovisade på SCB:s webbsida:

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)- tabeller och diagram

Mer detaljerad information och resultat från EU-SILC finns på Eurostats webbsida:

Eurostat Income and Living Conditions

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Philip Andö

Telefon
010-479 44 23
E-post
philip.ando@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se