Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Var femte kvinna har avstått från att gå ut på kvällen

Statistiknyhet från SCB 2017-04-26 9.30

Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent.

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) visar att 3 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, har varit utsatta för våld någon gång under de senaste 12 månaderna. 5 procent har utsatts för hot om våld eller andra hotelser som var så allvarliga att de blev rädda. Andelen som har utsatts för hot eller våld är ungefär densamma bland både kvinnor och män.

Undersökningen visar också att 15 procent av befolkningen någon gång under de senaste 12 månaderna har avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller hotad. Det är mycket vanligare bland kvinnor än män: 23 procent av kvinnorna uppger att de har avstått från att gå ut jämfört med 6 procent av männen.

Andel som någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för hot eller våld, respektive avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad

Befolkningen 16 år och äldre, ULF/SILC 2016

Diagram

Sammantaget är det 7 procent som har varit utsatta för hot eller våld någon gång under det senaste året. 1 procent har utsatts för hot eller våld i en bostad, antingen den egna bostaden eller någon annans. 3 procent har utsatts för hot eller våld på någon allmän plats, som till exempel tåg, buss, restaurang eller på gatan. 5 procent av dem som arbetar har varit utsatta för hot eller våld i arbetet. Att utsättas för hot eller våld på allmän plats är vanligare bland män, medan hot eller våld i arbetet är vanligare bland kvinnor.

Andra resultat från 2016 års ULF/SILC

Andra resultat från 2016 års Undersökningar av levnadsförhållanden visar bland annat att:

… Sju av tio använder glasögon eller kontaktlinser. I åldersgruppen 55+ år använder drygt nio av tio glasögon eller kontaktlinser.

… Nästan hälften umgås varje vecka med någon nära anhörig (förälder, barn, syskon) som man inte bor tillsammans med.

… En tredjedel hyr sin bostad. I åldersgruppen 25–34 år bor nästan hälften i hyresrätt.

… 2 procent har ekonomiska svårigheter som innebär att betalningen för amorteringar, kontokortsskulder eller lån har blivit försenad under de senaste 12 månaderna.

… Bland anställda i åldersgruppen 45–64 år är åtta av tio medlemmar i en fackförening eller företagarorganisation, vilket kan jämföras med drygt tre av tio bland anställda 16–24 år.

… En av fem anställda arbetar skift eller efter schema där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet.

… Hälften av dem som jobbar har varje vecka kontakt med arbetet på fritiden, via telefon eller e-post.

Definitioner och förklaringar

Indikatorerna om hot och våld baseras på följande frågor:

”Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för ....

... våld som ledde till sådana skador att du var tvungen att söka sjukvård eller tandvård?

... våld som inte krävde sjukvård eller tandvård?

... hot om våld eller andra hotelser som var så allvarliga att du blev rädd?”

Indikatorn om att avstå från att gå ut baseras på följande fråga:

"Har du någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller på annat sätt hotad?"

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Anne Danielsen Rackner

Telefon
010 479 42 66
E-post
anne.danielsenrackner@scb.se