Till innehåll på sidan

Andel som saknar kontantmarginal, ULF 2021

Personer 16 år och äldre efter kön och ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

19 procent av befolkningen 16 år och äldre skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Det är vanligare bland yngre än äldre. Bland dem som är i åldern 16-29 år saknar 24 procent en sådan kontantmarginal, jämfört med 10 procent av dem som är 65 år eller äldre.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?