Till innehåll på sidan

Andel som har olika huvudsaklig sysselsättning, ULF 2021

Personer 16-74 år efter ålder. Procent.

Diagram

Kommentarer

På frågan om vad man har för huvudsaklig sysselsättning ser svaren olika ut bland personer i olika åldrar. I åldersgruppen 16-19 år har drygt åtta av tio studier som sin huvudsakliga sysselsättning. Bland dem som är mellan 30 och 59 har ungefär åtta av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning, och bland personer i åldern 65-69 år är mer än åtta av tio pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-21

Har du frågor om statistiken?