Till innehåll på sidan

Behandling av exporterat och importerat avfall, 2017

Procentuell fördelning efter behandlingstyp.

Behandling av exporterat avfall, 2017

Diagram Behandling av exporterat avfall, 2017

Behandling av importerat avfall, 2017

Diagram Behandling av importerat avfall, 2017

Kommentarer

"Energiåtervinning" består av behandlingstypen energiåtervinning och en kombination av lagring och/eller förbehandling följt av energiåtervinning.

Mer om statistiken

Källa
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad
2019-02-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Ulrika Hagelin

E-post
inutavfall@naturvardsverket.se