Till innehåll på sidan

Materialåtervinningsmål

Kommentarer

Materialåtervinning (%) och materialåtervinningsmål (%) för olika förpackningsslag 2016.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-10

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Lars Viklund

Telefon
010-479 49 64
E-post
lars.viklund@scb.se