Till innehåll på sidan

Kalkförsäljning 1980–2012, uttryckt i 1 000 ton kalciumoxid (CaO)

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se