There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17 Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17

Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi30sm1801_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-04-25
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se