Till innehåll på sidan

Kalkförsäljning (CaO) till jord- och trädgårdsbruk per hektar

Kg kalciumoxid (CaO) per hektar utnyttjad åker, 1956–2008

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se