Till innehåll på sidan

Användning av kväve (N) och fosfor (P) från stall- och mineralgödsel 2018/19

   Areal gödslad med kväve  Areal gödslad med fosfor
 LänGrödareal 2019ArealKväve1
ArealFosfor
 ha%mf2tonkg N/ha
rmf3%mf2tonkg P/harmf3
Hela riket 2019 2 405 200 79 0 210 640 110 1 65 1 30 800 20 1
Stockholms 70 200 58 3 4 560 112 4 32 4 360 16 9
Uppsala 147 400 77 2 12 790 113 3 57 2 1 320 16 6
Södermanlands 115 300 76 2 9 220 105 5 55 4 1 240 19 5
Östergötlands 191 600 82 1 18 830 120 2 61 2 2 600 22 4
Jönköpings 84 300 88 2 6 500 88 4 81 2 1 500 22 4
Kronobergs 45 000 85 2 3 220 84 7 80 2 700 19 6
Kalmar 115 300 88 1 11 250 110 3 72 2 1 700 21 3
Gotlands 82 200 88 2 7 240 101 3 73 3 1 070 18 3
Blekinge 29 100 83 3 2 620 107 5 55 4 380 24 6
Skåne 424 300 91 1 51 650 133 1 73 1 5 830 19 2
Hallands 103 200 88 1 11 400 126 3 71 2 1 460 20 3
Västra Götalands 428 000 79 1 36 530 107 2 71 1 6 540 21 2
Värmlands 96 800 65 3 5 780 92 5 59 3 1 060 19 6
Örebro 94 100 75 2 8 360 119 3 64 3 1 230 20 5
Västmanlands 91 100 68 4 7 060 114 4 58 4 880 17 7
Dalarnas 54 900 66 3 2 750 76 6 60 3 590 18 6
Gävleborgs 62 700 65 3 3 170 78 5 59 3 670 18 6
Västernorrlands 43 500 57 4 1 650 67 9 47 4 .. 20 8
Jämtlands 37 000 66 4 1 590 65 10 59 4 .. 19 8
Västerbottens 59 700 70 2 3 130 75 5 58 3 590 17 6
Norrbottens 29 500 67 4 1 340 68 6 51 5 250 17 9

1) Avser växttillgängligt kväve
2) mf = (Absolut) medelfel i procentenheter
3) rmf = Relativt medelfel i procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se