Till innehåll på sidan

Anskaffning av stallgödsel 2012

 Andel företag som anskaffat stallgödsel
  Stallgödsel från[1]
 TotaltNötSvinHäst[3]Höns[3]Andra
djurslag[3]
 %ki[2]%ki[2]%ki[2]%ki[2]%ki[2]%ki[2]
Riket 2012
8 ± 2 4 ± 1 1 ± 0 1 ± 0 2 ± 1 0 ± 0
2010
9 ± 2 5 ± 1 2 ± 1 1 ± 1 2 ± 1 0 ± 0
2008
10 ± 2 6 ± 2 2 ± 1 2 ± 1 1 ± 0 0 ± 0
2006
9 ± .. 5 ± .. 2 ± .. 2 ± .. 1 ± .. 1 ± ..
2003
8 ± .. 4 ± .. 2 ± .. ± . ± . 3 ± ..
2001
8 ± .. 5 ± .. 2 ± .. ± . ± . 2 ± ..
1999
8 ± .. 5 ± .. 2 ± .. ± . ± . 2 ± ..
1997
10 ± .. 5 ± .. 3 ± .. ± . ± . 3 ± ..
Produktionsområden
                                   
Götalands s:a slättbygder
19 ± 5 7 ± 4 6 ± 3 2 ± 1 4 ± 2 2 ± 2
Götalands mellanbygder
16 ± 5 10 ± 5 4 ± 3 1 ± 1 3 ± 2 0 ± 0
Götalands n:a slättbygder
12 ± 4 5 ± 3 3 ± 1 2 ± 2 2 ± 2 0 ± 0
Svealands slättbygder
4 ± 1 2 ± 1 0 ± 0 1 ± 0 1 ± 1 0 ± 0
Götalands skogsbygder
9 ± 4 5 ± 3 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 3 0 ± 0
Mell. Sv. skogsbygder
3 ± 3 2 ± 3 0 ± 0 2 ± 1 0 ± 0 0 ± 0
Nedre Norrland
3 ± 2 2 ± 2 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0
Övre Norrland
4 ± 3 2 ± 2 0 ± 0 1 ± 1 1 ± 1 0 ± 0

1) Summan av andelarna > än den totala andelen eftersom att vissa lantbrukare anskaffat stallgödsel från fler än ett djurslag
2) ki = 95-procentigt konfidensintervall omkring skattningen
3) T.o.m. 2003 ingick redovisningskategorierna ”Häst” och ”Höns” i kategorin ”Andra djurslag”
.. = uppgift ej tillgänglig
0 = mindre än 0,5
- = noll

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se