Till innehåll på sidan

Jordbearbetningsteknik inför 2019-års grödor (höstspannmål, vårkorn och havre)

   Andel av grödarealen
 Antal företag[1]Areal[2] ha Endast plöjning  Endast stubb-bearbetning  Plöjning och stubbearbetning  Ingen bearbetning
   %fm[3]%fm[3]%fm[3]%fm[3]
Höstspannmål                            
Riket                            
2019 1 862 505 200 38 ± 3 50 ± 3 10 ± 1 3 ± 1
2016 1 733 438 800 59 ± 3 30 ± 3 9 ± 2 2 ± 1
2014 1 216 458 700 46 ± 3 36 ± 3 14 ± 2 4 ± 1
2012 1 034 338 600 61 ± 3 26 ± 3 10 ± 2 3 ± 1
2010 .. 410 200 53 ± 3 34 ± 3 11 ± 2 2 ± 1
2008 .. 398 900 52 ± 3 32 ± 3 13 ± 2 2 ± 1
2006 .. 402 400 54 ± .. 28 ± .. 14 ± .. 3 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 372 105 900 18 ± 4 71 ± 5 9 ± 4 2 ± 1
GMB 418 71 900 39 ± 6 45 ± 6 13 ± 4 3 ± 2
GNS 377 142 100 55 ± 6 33 ± 6 10 ± 3 2 ± 2
SS 344 139 200 31 ± 6 60 ± 6 5 ± 2 4 ± 3
GSK 253 29 100 55 ± 8 23 ± 6 21 ± 6 1 ± 1
SSK 78 15 500 57 ± 14 24 ± 11 19 ± 14 0 ± 0
NN 19 1 400 .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
. 0 . ± . . ± . . ± . . ± .
Vårkorn                            
Riket                            
2019 2 005 279 300 64 ± 3 23 ± 3 12 ± 2 1 ± 1
2016 2 034 308 200 71 ± 3 17 ± 3 11 ± 2 1 ± 1
2014 1 399 321 900 69 ± 3 16 ± 2 14 ± 2 1 ± 1
2012 1 452 364 700 77 ± 2 11 ± 2 9 ± 2 2 ± 1
2010 .. 300 800 70 ± 3 14 ± 2 14 ± 2 2 ± 1
2008 .. 395 400 73 ± 2 12 ± 2 13 ± 2 1 ± 1
2006 .. 309 200 72 ± .. 11 ± .. 15 ± .. 1 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 353 57 100 67 ± 6 24 ± 5 7 ± 2 2 ± 1
GMB 403 34 100 64 ± 5 19 ± 4 17 ± 5 0 ± 0
GNS 239 40 300 73 ± 7 14 ± 6 13 ± 5 0 ± 0
SS 318 79 400 46 ± 7 43 ± 7 9 ± 3 3 ± 2
GSK 386 31 100 76 ± 5 7 ± 3 16 ± 4 1 ± 1
SSK 108 14 900 76 ± 13 11 ± 11 9 ± 5 3 ± 6
NN 107 12 700 65 ± 12 9 ± 6 26 ± 12 0 ± 0
91 9 700 82 ± 9 10 ± 7 8 ± 6 0 ± 0
Havre                            
Riket                            
2019 1 240 147 900 66 ± 4 16 ± 3 16 ± 3 2 ± 1
2016 1 370 180 900 79 ± 3 8 ± 2 12 ± 2 1 ± 0
2014 898 164 900 73 ± 3 11 ± 2 15 ± 3 1 ± 1
2012 1 005 196 200 80 ± 3 7 ± 2 10 ± 2 3 ± 1
2010 .. 164 400 75 ± 4 10 ± 3 12 ± 3 3 ± 1
2008 .. 227 600 78 ± 3 9 ± 2 12 ± 2 2 ± 1
2006 .. 206 100 74 ± .. 10 ± .. 14 ± .. 2 ± ..
Produktionsområden[4]                            
GSS 107 9 000 45 ± 12 22 ± 10 25 ± 14 8 ± 8
GMB 87 4 600 49 ± 15 24 ± 14 25 ± 13 1 ± 2
GNS 279 48 400 71 ± 7 12 ± 5 14 ± 5 3 ± 3
SS 259 46 100 56 ± 8 26 ± 7 16 ± 6 2 ± 3
GSK 322 23 200 74 ± 7 6 ± 4 19 ± 6 0 ± 0
SSK 104 12 700 78 ± 10 10 ± 9 11 ± 6 0 ± 0
NN 51 2 700 83 ± 11 3 ± 3 14 ± 10 0 ± 0
31 1 200 .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från JO 10 SM 1902.
3) fm = felmarginal (dubbla medelfelet).
4) Produktionsområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-25

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se