Till innehåll på sidan

Slåttervall 2016 fördelad efter utsädet med avseende på baljväxtinblandning

 Antal
företag[1]
Areal
slåttervall[2]
Andel av slåttervallsarealen
 Endast
rödklöver
Endast
vitklöver
Blandat röd-
och vitklöver[3]
Endast
lusern
Övriga samt
blandat[4]
Utan
baljväxter
 ha%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]
Totalt                    
Riket                                        
2016 2 090 805 500 15 ± 2 3 ± 1 49 ± 2 1 ± 0 13 ± 2 19 ± 2
2014 886 878 000 11 ± 3 1 ± 1 46 ± 5 3 ± 1 14 ± 5 25 ± 5
2012 .. 893 000 11 ± 3 2 ± 1 .. ± .. 4 ± 2 50 ± 6 33 ± 6
2010 .. 894 700 15 ± 3 2 ± 1 .. ± .. 3 ± 2 53 ± 6 29 ± 5
2008 .. 870 700 18 ± 4 3 ± 2 .. ± .. 1 ± 1 51 ± 5 27 ± 4
2006 .. 816 400 20 ± .. 1 ± .. .. ± .. 2 ± .. 48 ± .. 29 ± ..
Produktionsområden[6]                                        
GSS 173 30 900 15 ± 7 3 ± 3 39 ± 10 0 ± 1 13 ± 7 29 ± 14
GMB 320 96 000 14 ± 5 1 ± 1 23 ± 5 6 ± 3 40 ± 6 15 ± 5
GNS 256 84 100 7 ± 4 4 ± 3 55 ± 7 2 ± 1 20 ± 5 14 ± 5
SS 259 125 400 7 ± 4 4 ± 3 51 ± 8 0 ± 1 11 ± 5 26 ± 8
GSK 594 252 200 12 ± 3 4 ± 2 61 ± 4 1 ± 1 7 ± 2 16 ± 4
SSK 156 68 700 4 ± 3 4 ± 4 57 ± 10 0 ± 0 10 ± 5 25 ± 10
NN 177 88 500 21 ± 6 2 ± 2 47 ± 8 0 ± 0 8 ± 4 21 ± 7
155 58 300 48 ± 9 1 ± 1 30 ± 8 0 ± 0 2 ± 2 19 ± 7
Konventionellt odlad                                        
Riket                                        
2016 1 603 622 300 18 ± 2 3 ± 1 42 ± 3 1 ± 0 11 ± 2 24 ± 3
2014 688 676 000 15 ± 4 1 ± 1 40 ± 6 4 ± 2 10 ± 5 30 ± 6
2012 .. 693 100 16 ± 4 1 ± 1 .. ± .. 6 ± 4 41 ± 7 37 ± 7
2010 .. 683 900 18 ± 4 2 ± 1 .. ± .. 3 ± 2 44 ± 6 34 ± 6
2008 .. 650 700 21 ± 4 4 ± 2 .. ± .. 1 ± 1 43 ± 5 31 ± 5
2006 .. 533 000 27 ± .. 1 ± .. .. ± .. 2 ± .. 39 ± .. 31 ± ..
Ekologiskt odlad[7]                                        
Riket                                        
2016 487 183 100 5 ± 2 2 ± 2 67 ± 4 2 ± 1 18 ± 3 7 ± 3
2014 198 202 000 4 ± 3 1 ± 1 57 ± 11 1 ± 2 23 ± 10 15 ± 8
2012 .. 199 900 4 ± 2 3 ± 3 .. ± .. 1 ± 2 67 ± 9 25 ± 8
2010 .. 202 300 8 ± 4 1 ± 2 .. ± .. 2 ± 2 74 ± 8 18 ± 7
2008 .. 210 600 11 ± 7 1 ± 1 .. ± .. 1 ± 1 68 ± 10 17 ± 8
2006 .. 269 600 8 ± .. 2 ± .. .. ± .. 2 ± .. 63 ± .. 25 ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från JO 16 SM 1701 och JO 14 SM 1701.
3) Särredovisas fr o m 2014. Ingick t o m 2012 i kategorin "Övriga samt blandat".
4) Övriga baljväxter samt blandningar av baljväxter. I 2006 år SM kallades denna kategori för "Röd- och vitklöver".
Fr om 2014 ingår ej blandningar med enbart röd- och vitklöver.
5) fm=felmarginal (dubbla medelfel)
6) Produktionsområden.
7) Ersättning för ekologisk odling.

fm=felmarginal (dubbla medelfel)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-29

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se