Till innehåll på sidan

Slåttervall 2019 fördelad efter utsädet med avseende på baljväxtinblandning

 AntalArealAndel av slåttervallsarealen
 företag[1]slåttervall[2]EndastEndastBlandat röd-EndastÖvriga samtUtan
   rödklövervitklöveroch vitklöver[3]lusernblandat[4]baljväxter
  ha%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]%fm[5]
Totalt                                        
Riket                                        
2019 2 145 862 400 13 ± 2 4 ± 2 47 ± 3 3 ± 1 17 ± 2 17 ± 2
2016 2 090 805 500 15 ± 2 3 ± 1 49 ± 2 1 ± 0 13 ± 2 19 ± 2
2014 886 878 000 11 ± 3 1 ± 1 46 ± 5 3 ± 1 14 ± 5 25 ± 5
2012 .. 893 000 11 ± 3 2 ± 1 .. ± .. 4 ± 2 50 ± 6 33 ± 6
2010 .. 894 700 15 ± 3 2 ± 1 .. ± .. 3 ± 2 53 ± 6 29 ± 5
2008 .. 870 700 18 ± 4 3 ± 2 .. ± .. 1 ± 1 51 ± 5 27 ± 4
2006 .. 816 400 20 ± .. 1 ± .. .. ± .. 2 ± .. 48 ± .. 29 ± ..
Produktionsområden[6]                                        
GSS 195 35 500 5 ± 4 1 ± 1 37 ± 11 9 ± 15 9 ± 4 38 ± 14
GMB 344 102 100 10 ± 4 3 ± 2 23 ± 5 9 ± 4 41 ± 6 14 ± 4
GNS 264 97 600 8 ± 3 2 ± 2 55 ± 10 2 ± 1 19 ± 7 13 ± 5
SS 249 155 600 12 ± 5 3 ± 2 47 ± 8 4 ± 4 18 ± 6 16 ± 6
GSK 587 242 500 12 ± 3 4 ± 2 55 ± 5 0 ± 0 14 ± 3 14 ± 4
SSK 158 74 700 5 ± 3 12 ± 18 52 ± 12 0 ± 0 18 ± 7 14 ± 6
NN 186 90 600 23 ± 7 1 ± 2 48 ± 7 0 ± 0 7 ± 4 20 ± 6
162 64 700 42 ± 9 0 ± 0 33 ± 9 0 ± 0 3 ± 2 21 ± 8
Konventionellt odlad                                        
Riket                                        
2019 1 645 649 400 16 ± 2 4 ± 3 40 ± 3 3 ± 2 14 ± 2 22 ± 3
2016 1 603 622 300 18 ± 2 3 ± 1 42 ± 3 1 ± 0 11 ± 2 24 ± 3
2014 688 676 000 15 ± 4 1 ± 1 40 ± 6 4 ± 2 10 ± 5 30 ± 6
2012 .. 693 100 16 ± 4 1 ± 1 .. ± .. 6 ± 4 41 ± 7 37 ± 7
2010 .. 683 900 18 ± 4 2 ± 1 .. ± .. 3 ± 2 44 ± 6 34 ± 6
2008 .. 650 700 21 ± 4 4 ± 2 .. ± .. 1 ± 1 43 ± 5 31 ± 5
2006 .. 533 000 27 ± .. 1 ± .. .. ± .. 2 ± .. 39 ± .. 31 ± ..
Ekologiskt odlad[7]                                        
Riket                                        
2019 500 212 900 7 ± 2 2 ± 1 63 ± 5 1 ± 1 25 ± 4 3 ± 1
2016 487 183 100 5 ± 2 2 ± 2 67 ± 4 2 ± 1 18 ± 3 7 ± 3
2014 198 202 000 4 ± 3 1 ± 1 57 ± 11 1 ± 2 23 ± 10 15 ± 8
2012 .. 199 900 4 ± 2 3 ± 3 .. ± .. 1 ± 2 67 ± 9 25 ± 8
2010 .. 202 300 8 ± 4 1 ± 2 .. ± .. 2 ± 2 74 ± 8 18 ± 7
2008 .. 210 600 11 ± 7 1 ± 1 .. ± .. 1 ± 1 68 ± 10 17 ± 8
2006 .. 269 600 8 ± .. 2 ± .. .. ± .. 2 ± .. 63 ± .. 25 ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från JO 16 SM 2001 och JO 14 SM 2001.
3) Särredovisas fr.o.m. 2014. Ingick t.o.m. 2012 i kategorin "Övriga samt blandat".
4) Övriga baljväxter samt blandningar av baljväxter. I 2006 år SM kallades denna kategori för "Röd- och vitklöver".
Fr.o.m. 2014 ingår ej blandningar med enbart röd- och vitklöver.
5) fm = felmarginal (dubbla medelfelet).
6) Produktionsområden.
7) Med ersättning för ekologisk odling.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se