Till innehåll på sidan

Spridning av kalk på åkermark angivet som kalkningsmedel (ton) och kalkad åkerareal (hektar och procent av total åkerareal) 2019

 Antal
företag[1]
Antal
kalkande
Areal åker[3]Kalkad åkerarealKalkad åkerarealKalkningsmedel[4]
  företag[2]hahafm[5]%fm[5]tonfm[5]
Riket                        
2019 4 443 586 2 551 500 72 200 ± 7 200 2,8 ± 0,3 326 400 ± 34 100
2016 4 421 608 2 579 600 71 800 ± 7 400 2,8 ± 0,3 336 600 ± 39 200
2014 2 433 366 2 596 500 70 500 ± 10 900 2,7 ± 0,4 331 700 ± 47 400
2012 2 755 442 2 608 300 80 600 ± 9 000 3,1 ± 0,4 382 900 ± 50 500
2010 3 981 571 2 633 500 73 400 ± 6 800 2,8 ± 0,3 329 000 ± 32 300
Produktionsområden[6]                        
GSS 560 126 322 500 15 500 ± 2 600 4,8 ± 0,7 72 500 ± 13 000
GMB 718 103 312 600 12 700 ± 3 100 4,1 ± 1,0 60 100 ± 15 600
GNS 580 67 438 900 8 400 ± 2 800 1,9 ± 0,7 34 700 ± 12 300
SS 644 80 590 100 14 300 ± 4 100 2,4 ± 0,7 65 200 ± 18 400
GSK 1 016 156 452 000 15 800 ± 2 700 3,5 ± 0,6 65 300 ± 11 400
SSK 311 18 183 500 .. ± .. 1,2 ± 0,6 .. ± ..
NN 330 9 146 000 .. ± .. 0,6 ± 0,4 .. ± ..
284 27 105 900 2 500 ± 1 300 2,4 ± 1,3 15 100 ± 10 000
Län                        
Stockholms län 89 10 79 000 .. ± .. 1,4 ± 0,9 .. ± ..
Uppsala län 180 9 162 200 .. ± .. 0,6 ± 0,4 .. ± ..
Södermanlands län 121 20 123 800 4 000 ± 2 400 3,2 ± 2,2 16 700 ± 10 400
Östergötlands län 303 27 199 500 2 200 ± 1 000 1,1 ± 0,5 12 800 ± 5 800
Jönköpings län 204 35 85 800 2 900 ± 1 000 3,3 ± 1,2 11 600 ± 4 300
Kronobergs län 113 22 46 100 2 300 ± 1 000 5,1 ± 2,0 10 400 ± 4 700
Kalmar län 300 33 118 600 2 300 ± 700 2,0 ± 0,5 10 400 ± 3 600
Gotlands län 163 85 600 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Blekinge län 93 11 30 100 .. ± .. 4,2 ± 2,8 .. ± ..
Skåne län 800 185 437 100 24 800 ± 4 000 5,7 ± 0,8 123 200 ± 20 500
Hallands län 270 65 106 900 6 900 ± 1 900 6,5 ± 1,7 25 000 ± 7 600
Västra Götalands län 705 78 458 900 10 100 ± 3 000 2,2 ± 0,7 37 900 ± 12 300
Värmlands län 156 15 104 900 .. ± .. 1,8 ± 1,1 .. ± ..
Örebro län 155 28 103 000 6 800 ± 3 200 6,6 ± 2,3 30 400 ± 13 700
Västmanlands län 93 11 100 100 .. ± .. 1,2 ± 0,9 .. ± ..
Dalarnas län 115 3 58 700 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Gävleborgs län 140 3 66 200 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västernorrlands län 92 1 47 000 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Jämtlands län 89 3 38 800 .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västerbottens län 168 22 67 400 2 200 ± 1 300 3,3 ± 2,0 .. ± ..
Norrbottens län 94 5 32 000 .. ± .. .. ± .. .. ± ..

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Antal företag i undersökningen som angett att de spridit kalk det aktuella året.
3) Arealuppgifter från JO 10 SM 1902.
4) Kalkningsmedel ej korrigerat för vattenhalt.
5) fm = felmarginal (dubbla medelfelet).
6) Produktionsområden 8.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-25

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se