Till innehåll på sidan

Total mängd kalciumoxid (ton CaO) och magnesium (ton) i spridd kalk samt hektargivor på kalkad åkerareal (ton CaO/ha, kg magnesium/ha) 2019

 CaOCaOMagnesiumMagnesium
 tonfm[1]ton/hafm[1]tonfm[1]kg/hafm[1]
Riket                        
2019 137 300 ± 14 700 1,9 ± 0,1 5 000 ± 900 69 ± 10
2016 142 200 ± 16 200 2,0 ± 0,1 5 600 ± 800 78 ± 10
2014 136 000 ± 19 400 1,9 ± 0,1 5 700 ± 1 200 82 ± 12
2012 157 900 ± 20 100 2,0 ± 0,1 6 700 ± 1 200 84 ± 12
2010 135 400 ± 12 600 1,8 ± 0,1 6 200 ± 1 000 85 ± 11

Produktionsområden[2]

                       
GSS 26 300 ± 4 900 1,7 ± 0,1 900 ± 200 59 ± 13
GMB 24 400 ± 6 800 1,9 ± 0,4 1 000 ± 400 80 ± 22
GNS 16 200 ± 5 600 1,9 ± 0,3 .. ± .. 92 ± 46
SS 29 100 ± 8 100 2,0 ± 0,2 600 ± 300 42 ± 17
GSK 28 600 ± 5 100 1,8 ± 0,1 1 300 ± 400 85 ± 18
SSK .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
NN .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
6 500 ± 4 300 2,6 ± 0,5 100 ± 100 44 ± 28
Län                        
Stockholms län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Uppsala län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Södermanlands län 7 400 ± 4 500 1,8 ± 0,3 .. ± .. .. ± ..
Östergötlands län 5 900 ± 2 700 2,7 ± 0,2 100 ± 100 45 ± 15
Jönköpings län 5 100 ± 1 900 1,8 ± 0,1 .. ± .. 113 ± 61
Kronobergs län 4 000 ± 1 900 1,7 ± 0,2 100 ± 100 58 ± 33
Kalmar län 4 700 ± 1 700 2,0 ± 0,2 500 ± 200 199 ± 55
Gotlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Blekinge län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Skåne län 46 600 ± 8 400 1,9 ± 0,2 1 700 ± 400 68 ± 13
Hallands län 11 100 ± 3 400 1,6 ± 0,1 400 ± 200 56 ± 19
Västra Götalands län 17 500 ± 5 600 1,7 ± 0,3 900 ± 600 87 ± 40
Värmlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Örebro län 13 400 ± 6 000 2,0 ± 0,2 300 ± 100 40 ± 19
Västmanlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Dalarnas län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Gävleborgs län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västernorrlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Jämtlands län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..
Västerbottens län .. ± .. 2,6 ± 0,5 100 ± 100 .. ± ..
Norrbottens län .. ± .. .. ± .. .. ± .. .. ± ..

Anm: Hänsyn taget till vattenhalt i handelsvaran vid omräkning till CaO respektive magnesium.
1) fm = felmarginal (dubbla medelfelet).
2) Produktionsområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-25

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se