Till innehåll på sidan

Trädesareal 2019 fördelad på kort- och långliggande träda

  Antal Areal Andel av trädesarealen med
  företag[1] träda[2] Kortliggande träda [3] Långliggande träda [3]
    ha % fm[4] % fm[4]
                 
Riket                
2019 2 106 131 700 37 ± 5 63 ± 5
2016 2 028 167 600 44 ± 5 56 ± 5
2014 1 281 129 400 29 ± 4 71 ± 4
2012 1 332 151 500 38 ± 4 62 ± 4
2010 .. 176 800 46 ± 4 54 ± 4
2008 .. 146 500 25 ± 3 75 ± 3
2006 .. 306 900 49 ± 3 51 ± 3
Produktionsområden                
Götalands södra slättbygder 295 8 500 35 ± 12 65 ± 12
Götalands mellanbygder 367 9 400 44 ± 9 56 ± 9
Götalands norra slättbygder 323 21 100 40 ± 9 60 ± 9
Svealands slättbygder 396 47 400 46 ± 10 54 ± 10
Götalands skogsbygder 358 17 500 20 ± 10 80 ± 10
Mellersta Sveriges skogsbygder 137 13 400 29 ± 14 71 ± 14
Nedre Norrland 104 5 300 25 ± 11 75 ± 11
Övre Norrland 126 9 000 37 ± 17 63 ± 17

1) Antal företag som ingår i beräkningarna.
2) Arealuppgifter från Lantbruksregistret, Träda grödkod 60.
3) Kortliggande = 1 och 2 år. Långliggande = 3 år eller mer.
4) fm = felmarginal (dubbla medelfelet).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se