Till innehåll på sidan

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2009

Serie:
MI40 - Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-mi40sm1102_pdf
ISSN:
1654-4013 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-04-14
Förfrågningar:

Ylva Andrist Rangel

010-479 68 56

ylva.andrist-rangel@scb.se