Till innehåll på sidan

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor

Nästa publicering: 2018-11-29

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2013 SM 2015-12-09
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2011 SM 2013-11-21
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2009 SM 2011-04-14
Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2007. Korrigerad 2011-03-31 SM 2011-03-31
Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2005 SM 2007-12-17
Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2003 SM 2005-11-10
Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2001 SM 2003-04-16
Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 1999 SM 2002-01-10

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1004