Till innehåll på sidan

De 10 största kemikalierna med avseende på kvantitet

1 000-tal ton, år 2010

Diagram

Kommentarer

Uppgiftslämnare är inte skyldig att ange hur stor del av den totala kvantiteten av produkten som är konsumenttillgänglig. I dessa fall skattas konsumenttillgänglig del med hela produktens kvantitet, vilket ger en viss överskattning.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30