Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket 2013. Beräknat antal hektardoser

Serie:
MI31 - Bekämpningsmedel i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-mi31sm1401_pdf
ISSN:
1654-3939 (Online)
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-11-21
Förfrågningar:

Justina Björklund

08-519 411 00

justina.bjorklund@kemi.se