Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket 2015. Beräknat antal hektardoser

Serie:
MI31 - Bekämpningsmedel i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-mi31sm1601_pdf
ISSN:
1654-3939 (Online)
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-06-30
Förfrågningar:

Henrik Engström

010-479 60 69

henrik.engstrom@scb.se