Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket 2016. Beräknat antal hektardoser

Serie:
MI31 - Bekämpningsmedel i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-mi31sm1701_pdf
ISSN:
1654-3939 (Online)
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-06-30
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se