Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket 2017. Beräknat antal hektardoser

Serie:
MI31 - Bekämpningsmedel i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi31sm1801_pdf
ISSN:
1654-3939 (Online)
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-29
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se