Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket 2019. Beräknat antal hektardoser

Språk:
Svenska
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-30
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se