Till innehåll på sidan

Försålt antal hektardoser och genomsnittlig dos

Kemiska växtskyddsmedel till jordbrukssektorn, 2011–2020

År

Sålt antal doser, miljoner Genomsnittlig dos verksamt ämne, kg/ha[1]
2011
4,2 0,39
2012
4,8 0,35
2013
4,5 0,34
2014
5,2 0,34
2015
5,9 0,29
2016
4,9 0,31
2017
4,8 0,30
2018
4,7 0,29
2019
4,4 0,32
2020
5,1 0,31

1) Utifrån rekommenderade hektardoser av försålda medel

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-30

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se