Till innehåll på sidan

Handelsområden 2015

Serie:
MI14 - Markanvändningen i tätorter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi14sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-20
Förfrågningar:

Karin Hedeklint

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se