Till innehåll på sidan

Andel av befolkning med tillgång till livsmedelsbutik, 2001 och 2006

 Andel av befolkning med tillgång till livsmedelsbutik
 inom 300 minom 600 minom 1 500 minom 10 000 m
 20012006200120062001200620012006
Totalbefolkning
35,7% 33,6% 61,6% 59,4% 81,6% 80,8% 98,6% 98,6%
Befolkning, 75 år och äldre
46,8% 42,9% 72,7% 70,2% 85,6% 85,6% 98,6% 98,7%
Tätortsbefolkning
42,1% 39,3% 72,5% 69,5% 95,0% 93,7% 99,9% 99,9%
Tätortsbefolkning, 75 år och äldre
53,8% 48,8% 83,4% 79,6% 97,1% 96,3% 99,9% 99,9%
Befolkning utanför tätort
0,7% 0,6% 2,2% 1,7% 8,1% 7,1% 91,1% 90,9%
Befolkning utanför tätort, 75 år och äldre
1,2% 1,1% 3,5% 3,1% 10,6% 9,4% 90,0% 89,9%

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-25

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se