Till innehåll på sidan

Fritidshusområden

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-24

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Statistiknyheter

Fritidshusområden 2015

2016-12-07

Enligt SCB:s beräkningar har Sverige 1 173 fritidshusområden. Tillsammans utgör de 0,15 procent av Sveriges landyta. Den största ytan fritidsområden har Stockholms län med nästan 3 procent av länets landyta. Stockholms län har även det största antalet fritidshusområden med 287 områden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0806