Till innehåll på sidan

Fritidshusområden

Sveriges officiella statistik

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Statistiknyheter

Flest fritidshusområden i Stockholms län

2022-11-24

Det finns fler än 610 000 fritidshus i Sverige. Nästan en fjärdedel ligger så tätt att de kan grupperas till fritidshusområden. Sammanlagt blir det fler än 1 150 fritidshusområden i hela landet. Områdena är ofta belägna längs med kusten, vid de större sjöarna och i fjällnära lägen. Flest fritidshusområden har Stockholms län.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0806