Till innehåll på sidan

Markanvändning i tätorter

Nästa publicering: 2018-11-16

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Handelsområden 2010 SM 2011-02-23
Markanvändningen i tätorter 1995 och förändringar 1990–1995 SM 2003-12-01
Markanvändningen inom tätorter och tätorters närområden. Förändringar 1970–1980 SM 2003-12-01
Markanvändningen inom tätorter och tätorters närområden 1980 SM 2003-12-01
Markanvändningen inom tätorter 1990 och förändringar 1980–1990 SM 2003-12-01
Markanvändningen i tätorter 2000 och förändringar 1995–2000 SM 2003-02-11

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0804