Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige

Nästa publicering: 2018-09-20

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistiknyheter

Markanvändningen i Sverige 2010

2013-12-17

Nästan hälften av all mark i Sverige ägs av privatpersoner. Av de privatpersoner som ägde mark år 2010 var endast en fjärdedel kvinnor. Den genomsnittlige markägaren var en gift 56-årig man boende i Stockholms län. Han tjänade drygt 240 000 kronor om året efter skatt och ägde i genomsnitt knappt 84 000 kvadratmeter mark.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Markanvändningen i Sverige. Sjätte utgåvan Rapport 2013-12-17
Markanvändningen i Sverige. Femte utgåvan. Rapport 2008-11-27
Markanvändningen i Sverige. Fjärde utgåvan. Rapport 2004-06-22
Markanvändningen i Sverige. Andra utgåvan. Rapport 2003-12-01
Markanvändningen i Sverige. Tredje utgåvan. Rapport 1998-12-22
Markanvändningen i Sverige. Första utgåvan. Rapport 1984-01-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0803