Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-14

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistiknyheter

Bebyggd och anlagd mark ökar med knappt 2 procent

2022-09-20

Mellan år 2015 och 2020 ökade den bebyggda och anlagda marken i Sverige med knappt 2 procent eller nästan 23 000 hektar. Fortfarande utgör den en relativt liten andel av Sveriges totala landareal, omkring 3,1 procent eller 1,3 miljoner hektar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Markanvändningen i Sverige 2015. Sjunde utgåvan Rapport 2019-02-20
Markanvändningen i Sverige 2010. Sjätte utgåvan Rapport 2013-12-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Markanvändningen i Sverige

Infrastruktur för transporter

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Markanvändningen i Sverige

Infrastruktur för transporter

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0803