Till innehåll på sidan

Bebyggd mark och tillhörande mark 2015

Hektar

           
Mark med bostäder       
LänskodLänmark med
småhus
mark med
hyres-/
flerbostads-
hus
Mark med
tillverknings 
-industri
Mark med handel
och affärs-
verksamhet
Mark med offentlig
förvaltning, offentlig
service och fritids-
anläggningar
Mark med
transport-
infrastruktur
Mark med
tekniska
anläggningar
Mark med
lantbrukets
ekonomi-
byggnader
och övriga
byggnader
Bebyggd
mark totalt
01
Stockholms län 48 234 6 345 3 518 3 458 4 726 20 650 1 194 2 184 90 308
03
Uppsala län 15 872 1 340 1 445 769 1 500 15 327 690 2 881 39 825
04
Södermanlands län 13 943 1 071 1 891 627 1 430 13 802 398 2 197 35 359
05
Östergötlands län 17 727 1 749 2 667 976 2 067 21 685 730 4 040 51 641
06
Jönköpings län 14 641 1 218 3 941 768 1 930 23 771 681 3 605 50 555
07
Kronobergs län 11 289 700 2 004 550 1 213 18 517 427 2 673 37 372
08
Kalmar län 16 771 886 2 449 739 1 715 22 114 707 3 677 49 056
09
Gotlands län 6 702 236 501 394 519 5 312 185 1 618 15 467
10
Blekinge län 9 386 423 1 171 377 885 8 125 320 1 767 22 453
12
Skåne län 37 491 3 579 7 430 2 652 4 763 34 502 1 547 10 018 101 982
13
Hallands län 14 941 858 2 140 713 1 652 14 570 549 3 502 38 928
14
Västra Götalands län 59 641 5 138 10 163 4 046 7 056 55 292 1 833 12 040 155 208
17
Värmlands län 19 717 1 127 2 405 872 1 707 25 060 770 3 887 55 546
18
Örebro län 14 591 1 153 2 488 791 1 498 15 693 572 2 517 39 301
19
Västmanlands län 9 335 1 072 1 960 809 1 178 10 343 373 1 655 26 725
20
Dalarnas län 25 193 1 256 2 644 1 062 1 796 30 993 803 2 900 66 647
21
Gävleborgs län 17 289 1 194 2 441 1 012 1 699 25 757 650 2 483 52 526
22
Västernorrlands län 16 469 1 127 2 358 752 1 687 27 357 768 2 742 53 259
23
Jämtlands län 12 709 688 1 067 886 1 271 34 536 703 2 466 54 325
24
Västerbottens län 17 579 1 190 2 167 784 1 695 45 373 1 012 3 575 73 375
25
Norrbottens län 17 257 1 067 2 876 1 077 1 626 44 649 1 485 2 330 72 366
00
Hela riket

416 777

33 418 59 724 24 113 43 612 513 427 16 397 74 756 1 182 224

* En mindre del av vägarealen har inte kunnat fördelas på kommun. Totalsummorna för arealen mark med transportinfrastruktur på läns- respektive kommunnivå skiljer sig därför åt något.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se