Till innehåll på sidan

Övrig statistik om markanvändning

Sveriges officiella statistik

Statistik om markanvändning och bebyggelsestrukturer i Sverige, från enskilda undersökningar som inte passar in under någon av de övriga rubrikerna.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Övrig statistik om markanvändning

Bebyggd mark i kustnära områden enligt Miljöbalken

Permanent boende i fritidshus

Statistik för avrinningsområden

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistik för avrinningsområden

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0814