Till innehåll på sidan

Marktäckedata 2000, riket

Några marktäckeklasser enligt register (reg) och Svenska Marktäckedata (SMD)

MarktäckeklassAreal, hektarProcent av total areal
Åkermark (reg)
2 746 929 6,1
Betesmark (reg)
709 120 1,6
Skog (reg) (1)
22 137 645 49,2
Myr, skogsklädd (SMD) (2)
1 269 585 2,8
Myr, ej skogsklädd (SMD)
3 895 600 8,7
Gräsmark (naturlig), hedmark, busksnår osv. (SMD)
3 485 518 7,7
Berg i dagen och blockmark, ej skogsklädd (SMD)
448 619 1,0
Grus- och sandtag (SMD)
17 736 0,04
Flygplats och flygfält (SMD)
14 748 0,03
Golfbana (SMD och reg)
22 995 0,05
Tätortsmark (reg)
521 040 1,2
Inlandsvatten exkl. de fyra största sjöarna nedan (reg)
3 103 410 6,9
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren (reg)
892 600 2,0
Totalareal (reg) (3)
45 029 500 100

Kommentarer

1) Dessutom finns ca 1,4 milj. ha skog i skyddade områden

2) Ingår i skogsarealen ovan

3) Delposterna summerar inte till totalarealen eftersom inte hela ytan är fördelad på marktäckeklasser

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se