Till innehåll på sidan

Inflyttning för permanent boende i fritidshus 1991–2004 och permanent boende 2005 i 1990 års fritidshus

LänInflyttning i fritidshus
1991–2004 för
permanent boende,
antal byggnader
Inflyttning i fritidshus
1991–2004 för
permanent boende,
antal personer
Permanent boende
2005 i 1990 års
fritidshusbestånd,
antal byggnader
Permanent boende
2005 i 1990 års
fritidshusbestånd,
antal personer
Andel av 1990 års
fritidshusbestånd
som är permanent
bebodda 2005 (%)
Stockholms
15 120 37 040 22 550 53 640 22
Uppsala
2 910 6 580 4 320 9 680 20
Södermanlands
3 270 7 000 4 990 10 370 18
Östergötlands
3 030 6 820 4 770 10 800 17
Jönköpings
1 240 2 750 1 760 4 100 14
Kronobergs
690 1 460 1 110 2 420 12
Kalmar
2 010 4 100 2 830 5 740 11
Gotlands
670 1 330 970 2 150 11
Blekinge
1 270 2 720 1 900 4 080 16
Skåne
6 310 13 490 9 910 21 810 23
Hallands
3 860 8 900 5 410 12 750 21
Västra Götalands
10 680 24 320 17 800 41 030 22
Värmlands
1 950 4 000 3 180 6 800 14
Örebro
1 650 3 420 2 700 5 630 16
Västmanlands
1 820 3 940 2 950 6 360 20
Dalarnas
3 000 6 070 4 570 9 310 10
Gävleborgs
2 670 5 309 4 080 8 270 14
Västernorrlands
2 080 4 280 3 140 6 410 13
Jämtlands
1 290 2 590 1 900 3 850 7
Västerbottens
1 820 3 760 2 560 5 270 9
Norrbottens
2 240 4 500 3 180 6 470 12
Riket
69 570 154 380 106 560 236 940 17

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-02

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se