Till innehåll på sidan

Permanentboende i fritidshus 1 januari 2005

LänAntal
fritidshus
Antal
personer
Procent
permanent
bebodda
fritidshus
Stockholms
14 570 32 610 14
Uppsala
2 830 6 120 14
Södermanlands
3 440 7 100 12
Östergötlands
2 640 5 310 9
Jönköpings
1 010 2 020 8
Kronobergs
350 610 4
Kalmar
1 890 3 470 7
Gotlands
640 1 220 7
Blekinge
1 350 2 690 11
Skåne
7 080 14 060 16
Hallands
3 100 6 380 12
Västra Götalands
10 060 20 480 13
Värmlands
2 040 3 970 9
Örebro
1 610 3 090 10
Västmanlands
1 870 3 780 13
Dalarnas
3 040 5 870 7
Gävleborgs
2 800 5 350 9
Västernorrlands
2 830 5 140 12
Jämtlands
1 480 2 640 5
Västerbottens
2 200 4 100 7
Norrbottens
3 370 6 200 12
Riket
70 200 142 210 11

Definitioner och förklaringar

Med fritidshus avses byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus, eller enligt reglerna före 1996 hade varit taxerad som fritidshus.

Med permanent boende avses här att en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten/byggnaden både 2004 och 2005.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-02

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se