Till innehåll på sidan

Skyddad natur

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-24

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om bland annat naturvårdsavtal, skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Statistiknyheter

Fler än 100 nya naturreservat

2022-05-24

Under 2021 ökade antalet naturreservat med 101 områden. Det innebar att Sverige hade fler än 5 300 naturreservat i slutet av 2021. Det största nya naturreservat var Slite skärgård, beläget på den östra sidan av Gotland. Området beslutades 2016, men blev gällande under 2021. Det omfattar mer än 6 300 hektar totalt, varav nästan 6 000 hektar hav.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skyddad natur 2021-12-31 Rapport 2022-05-24
Skyddad natur 31 december 2020 Rapport 2021-05-27
Skyddad natur 31 december 2019 SM 2020-05-27
Skyddad natur 31 december 2018. Korrigerad 2020-05-14 SM 2019-05-24
Skyddad natur 31 december 2017 SM 2018-05-23
Skyddad natur 31 december 2016 SM 2017-05-22
Skyddad natur 31 december 2015 SM 2016-05-24
Skyddad natur 31 december 2014 SM 2015-05-22
Skyddad natur 31 december 2013 SM 2014-05-23

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0603