Till innehåll på sidan

Skyddad natur per naturtyp 1909–2020

Ackumulerad totalareal i hektar för nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000-områden (habitatdirektivet SCI)

Diagram: Skyddad natur per naturtyp 1909–2020

Diagrammet visar skyddad natur utifrån gällande-/laga-kraft-datum. Senare utökningar av områden redovisas på ursprungligt gällandedatum.

Källa: Naturvårdsregistret 2020-12-31 och Nationella marktäckedata NMD 1.1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-27

Har du frågor om statistiken?

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se