Till innehåll på sidan

Småorter 2015:

3 procent bor i småort

Statistiknyhet från SCB 2016-12-19 9.30

Enligt SCB:s beräkningar hade Sverige 3 135 småorter år 2015. Tillsammans utgjorde de 0,3 procent av Sveriges landyta. 3 procent av landets befolkning bodde i en småort. Jämfört med 2010 finns det nu mer än 1 000 nya småorter i SCB:s statistik. Samtidigt är det nästan 900 av 2010 års småorter som inte längre ingår i statistiken. De kraftiga förändringarna beror till stor del på metodförändringar vid framtagandet av statistiken.

Tillsammans med tätorterna utgör småorterna mindre än 2 procent av Sveriges landyta. Samtidigt är 90 procent av Sveriges befolkning folkbokförd i en tätort eller småort. En tätort är enligt SCB samlad bebyggelse med minst 200 invånare. De småorter som ingår i statistiken består av samlad bebyggelse med 50–199 invånare.

Befolkning och landarea, i tätort och småort 2015

Diagram

Flest småorter i Västra Götalands län

Västra Götaland, Skåne och Stockholms län har störst antal småorter. En tredjedel av landets småorter är belägna i något av dessa län. Även en tredjedel av tätorterna är belägna där. Därefter har Dalarnas län flest tätorter och småorter.

En tiondel av småorternas yta är fritidshusområden

I genomsnitt överlappas 11 procent av småorternas yta av fritidshusområden. Med det menas att antalet fritidshus är så stort att de bildar koncentrationer av fritidshus i SCB:s statistik. SCB definierar fritidshusområden som sammanhängande bebyggelse bestående av minst 50 byggnader klassade som fritidshus. I Stockholms län utgörs 33 procent av småorternas yta av fritidshusområden. Den lägsta andelen ser vi i Kronobergs län, där 1 procent av småortsytan utgörs av fritidshusområden.

En tiondel bor utanför tätort och småort

10 procent av Sveriges befolkning bodde utanför tätorter och småorter år 2015. Störst andel hade Gotlands län, med 29 procent. Lägst andel hade Stockholms län, med 2 procent. I två av landets kommuner utgjorde befolkningen utanför tätort och småort mer än hälften av kommunens totala befolkning. Det är kommunerna Bjurholm i Västerbottens län och Ydre i Östergötlands län.

Befolkning utanför tätort och småort per kommun, andel i procent

Karta

Mer än 1000 nya småorter

Jämfört med 2010 finns det mer än 1 000 nya småorter i SCB:s statistik. Den stora förändringen beror till stor del på att metoden för att söka ut småorterna på karta har förändrats kraftigt.

Ett stort antal områden som klassades som småorter 2010, gör det inte i 2015 års statistik. Även det beror till stor del på metodförändringar, vid framtagandet av statistik för både tätorter och småorter. Av de 872 områden som inte längre klassas som småorter, ingår 680 stycken nu i tätorter. Den nya metoden för att ta fram tätorter har fört med sig att många av dem har utökas med närliggande bebyggelse, däribland småorter.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se