Till innehåll på sidan

Tätorter 2005 – Befolkning och bebyggelsestruktur

Serie:
MI38 - Småorter och tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-mi38sm0701_pdf
ISSN:
1654-3823 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2008-01-25
Förfrågningar:

Marianne Eriksson

010-479 47 36

Marianne.eriksson@scb.se